自嘲

運交華蓋欲何求?
未敢翻身已碰頭。
破帽遮顏過鬧市,
漏船載酒泛中流。
橫眉冷對千夫指,
俯首甘為孺子牛。
躲進小樓成一統,
管他冬夏與春秋。

 

Tự trào

Vận giao hoa cái dục hà cầu?
Vị cảm phiên thân dĩ bính đầu.
Phá mạo già nhan quá náo thị,
Lậu thuyền tải tửu phiếm trung lưu.
Hoành my lãnh đối thiên phu chỉ,
Phủ thủ cam vi nhụ tử ngưu.
Đoá tiến tiểu lâu thành nhất thống,
Quản tha đông hạ dữ xuân thu.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Trung Thông

Gặp khi vận rủi há mong cầu?
Chưa dám vươn thân đã cụng đầu
Mũ cũ che mày qua phố rộn
Thuyền rò chở rượu vượt sông sâu
Mắt trừng đối mặt phường hung bạo
Cổ cúi làm trâu đám tí nhau
Nấp chốn lầu con thành nhất thống
Kể gì Đông, Hạ với Xuân, Thu.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Hung tinh chiếu mạng, phải cam lòng
Ngoảnh mặt va đầu, lắm long đong
Nón rách che thân qua phố chợ
Thuyền hư chuyển rượu giữa muôn sông
Trợn mắt xem khinh nghìn lực sĩ
Cúi đầu làm ngựa các nhi đồng
Lầu con ẩn nấp nuôi chí lớn
Ngại gì xuân hạ với thu đông?


Câu thứ 5 và thứ 6 là bản dịch của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
15.00
Trả lời