23/10/2021 00:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự trào
自嘲

Tác giả: Lỗ Tấn - 鲁迅

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 23/09/2008 01:43

 

Nguyên tác

運交華蓋欲何求?
未敢翻身已碰頭。
破帽遮顏過鬧市,
漏船載酒泛中流。
橫眉冷對千夫指,
俯首甘為孺子牛。
躲進小樓成一統,
管他冬夏與春秋。

Phiên âm

Vận giao hoa cái dục hà cầu?
Vị cảm phiên thân dĩ bính đầu.
Phá mạo già nhan quá náo thị,
Lậu thuyền tải tửu phiếm trung lưu.
Hoành my lãnh đối thiên phu chỉ,
Phủ thủ cam vi nhụ tử ngưu.
Đoá tiến tiểu lâu thành nhất thống,
Quản tha đông hạ dữ xuân thu.

Bản dịch của Hoàng Trung Thông

Gặp khi vận rủi há mong cầu?
Chưa dám vươn thân đã cụng đầu
Mũ cũ che mày qua phố rộn
Thuyền rò chở rượu vượt sông sâu
Mắt trừng đối mặt phường hung bạo
Cổ cúi làm trâu đám tí nhau
Nấp chốn lầu con thành nhất thống
Kể gì Đông, Hạ với Xuân, Thu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lỗ Tấn » Tự trào