15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 22/09/2008 00:26

哀范君其一

風雨飄搖日,
餘懷范愛農。
華顛萎寥落,
白眼看雞蟲。
世味秋荼苦,
人間直道窮。
奈何三月別,
竟爾失畸躬。

 

Ai Phạm quân kỳ 1

Phong vũ phiêu diêu nhật,
Dư hoài Phạm Ái Nông.
Hoa điên uy liêu lạc,
Bạch nhãn khán kê trùng.
Thế vị thu đồ khổ,
Nhân gian trực đạo cùng.
Nại hà tam nguyệt biệt,
Cánh nhĩ thất ky cung.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Văn Các

Ngày gió mưa lay lắt
Ta nhớ Phạm Ái nông
Tóc hoa râm thưa thớt
Mắt trắng khinh kê trùng
Vị đời: rau đồ đắng
Sống ngay thẳng: khốn cùng
Chia tay mới ba tháng
Ông đã đi đường ông!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thien Thanh

Ngày gió mưa lay lắt
Ta nhớ Phạm Ái nông
Mắt sâu nhìn được mất
Tóc hoa mặc suy hao
Vị đời như rau đắng
Nhân gian con đường cùng
Chia tay mới ba tháng
Đã xa cách nghìn trùng!

15.00
Trả lời