Một cành tươi thắm thoả hồn Tương
"Độc tỉnh" người vui lan ngát hương
Trà trộn dẫu vườn đầy cỏ ngải
Làm người gieo hạt giống thơm lừng

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)