Tướng Hà Kiện cầm dao làm giáo dục
Rằng trong trường nên đặt những môn gì
Trước tiên "Khoa công dân" không biết dạy điều chi
Tôi viết sách giáo khoa cho, xin các ông đừng nóng nảy
Làm công dân quả tình đâu có dễ
Xin mọi người hãy chớ "lơ tơ mơ"
Điều đầu tiên là chịu đựng, hiểu chưa?
Làm như trâu và ngu như lợn:
Sống thì nai lưng chém to vác nặng
Giết mổ rồi thì thịt để ăn
Dẫu chết toi chết dịch bởi ôn thần
Cũng còn rán được lên mà lấy mỡ
Điều thứ hai cần nhớ
Là phải biết cúi đầu
Trước lạy ông lớn Hà, sau lạy Khổng Khâu
Mà cấm được van xin khi xử trảm
Hễ van xin là phản cách mạng chứ sao!
Đại nhân có con dao, còn ngươi có cái đầu
Ai nấy phải lo tròn thiên chức
Điều thứ ba: cấm ngặt
Không được nói tình yêu!
Tự do kết hôn là... cái con tiều!
Hãy ngoan ngoãn làm dì Mười hay dì Hai chục
Nếu cha mẹ cần tiền thì bán phứt
Lấy dăm trăm hay lấy vài nghìn
Vừa giữ thuần phong vừa kiếm được tiền
Có cách nào tốt hơn thế nữa?
Điều thứ tư nên nhớ
Là phải biết vâng nhời
Đại nhân là ông Trời
Bảo sao thì làm vây!
Nghĩa vụ công dân còn nhiều nữa đấy
Nhưng chỉ riêng đại nhân hiểu lấy... thôi mà!
Chỉ xin các ông chớ khư khư ôm sách giáo khoa
Kẻo đại nhân ngộ không vui lại bảo "a-la" là phản động


Nguồn: Thơ Lỗ Tấn, NXB Lao Động, 2002
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)