Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
8 bài thơ
Tạo ngày 02/06/2008 23:58 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 03/06/2008 03:48 bởi Admin
Tô Mạn Thù 蘇曼殊 (1884-1918) tên thật là Huyền Anh 玄瑛, tự Tử Cốc 子谷. Mạn Thù là pháp danh sau khi xuất gia. Ông người ở Hương Sơn, Quảng Đông, mẹ là người Nhật Bản. Năm 15 tuổi, Tô Mạn Thù sang Nhật lưu học, tham gia hoạt động cách mạng. Năm 1903 về nước dạy học tại Tô Châu một thời gian ngắn rồi xuất gia. Ông qua đời ở Thượng Hải trong cuộc thi ăn há cảo (sử chép ông ăn sáu mươi cái bánh). Tác phẩm có Tô Mạn Thù toàn tập bao gồm thơ, văn, tiểu thuyết.