15.00
Nước: Trung Quốc (Cận đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tô Mạn Thù (8 bài)
- Tưởng Giới Thạch (3 bài)
- Liễu Á Tử (2 bài)
- Lỗ Tấn (81 bài)
- Hồ Thích (5 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 02/06/2008 00:13 bởi hongha83
Chu Tác Nhân 周作人 (1885-1967) quê ở Triết Giang, em ruột Lỗ Tấn. Ông từng du học ở Nhật và là người đề xướng khẩu hiệu "văn học bình dân", "văn học về con người" từ năm 1918.

Tác phẩm:
- Con ngòi (小河), tác phẩm nổi tiếng nhất của ông