Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Cận đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lỗ Tấn (81 bài thơ)
- Từ Chí Ma (11 bài thơ)
- Thu Cẩn (9 bài thơ)
- Cù Thu Bạch (7 bài thơ)
- Ân Phu (6 bài thơ)
Tạo ngày 03/06/2008 00:13 bởi hongha83
Chu Tác Nhân 周作人 (1885-1967) quê ở Triết Giang, em ruột Lỗ Tấn. Ông từng du học ở Nhật và là người đề xướng khẩu hiệu "văn học bình dân", "văn học về con người" từ năm 1918.

Tác phẩm:
- Con ngòi (小河), tác phẩm nổi tiếng nhất của ông