Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Hiện đại)
2 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Mao Trạch Đông (44 bài thơ)
- Quách Mạt Nhược (69 bài thơ)
- Cố Thành (23 bài thơ)
- Băng Tâm (20 bài thơ)
- Tang Hằng Xương (17 bài thơ)
Tạo ngày 03/06/2008 13:08 bởi hongha83
Hồ Thích 胡適 (1891-1962) là nhà thơ, nhà viết lý luận văn học, nhà triết học nổi tiếng của Trung Quốc. Quê ở Tích Khê, tỉnh An Huy.

Từ năm 1905 đã viết văn bằng bạch thoại đăng trên báo học sinh. Từ năm 1910 nhận học bổng du học tại Mỹ, học nông học sau chuyển sang học văn, kinh tế và triết học. Năm 1917 bảo vệ luận án tiến sĩ về "Lịch sử tiến hoá của phương pháp triết học cổ đại Trung Quốc". Về nước, Hồ Thích là người đề xướng và tổ chức phong trào văn hoá mới, cách mạng văn học, tuyên truyền tự do dân chủ, khoa học, đặc biệt hô hào đổi mới văn học, dùng bạch thoại để sáng tác gây ảnh hưởng to lớn. Đương thời ông cho xuất bản nhiều sách. Hồ Thích mất tại Đài Loan.

Tác phẩm:
- Hồ Thích tác phẩm tập (gồm 37 tập)