Bình thường thôi, đều là trải nghiệm,
Bình thường thôi, đều hình ảnh từng quen,
Thấy cứ tuôn trào từ trong giấc mộng,
Biến ảo lạ lùng, sao thật ngẫu nhiên!

Cũng bình thường thôi, đều là cảm xúc,
Cũng bình thường thôi, ngôn ngữ hàng ngày,
Ngẫu nhiên gặp một nhà thơ đích thực,
Biến ảo thành thơ mới lạ tuyệt vời hay!

Chỉ biết rượu nồng khi đã uống say
Biết nặng sâu khi đã yêu da diết
Không thể làm thay thơ tôi đã viết
Cũng như tôi không thay bạn nằm mơ.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)