Hai con bướm vàng song song bay lên trời
Chẳng biết vì sao một con bỗng quay trở lại
Con còn lại cô đơn đáng thương quá
Chẳng còn lòng nào lên trời nữa, trên trời quá đơn côi.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)