Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Hiện đại )
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 19/08/2008 05:21 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 19/08/2008 05:24 bởi hongha83
Lưu Bán Nông 刘半农 (1891-1934) tên thật là Lưu Hạ 刘复. Năm 1917 tham gia làm công tác biên tập cho tạp chí Tân thanh niên 新青年. Là người tích cực vận động và đề xướng phong trào tân văn hoá thời Ngũ Tứ. Đã xuất bản các thi tập "Ngoã phẫu tập" (1926), "Dương Tiên tập". Ngoài ra ông còn có các tác phẩm văn xuôi như "Tạp văn Bán Nông", "Thông luận văn phạm Trung Quốc". Các tác phẩm dịch: "Tập truyện ngắn nước Pháp" - Pháp quốc đoản thiên tiểu thuyết tập; "Trà hoa nữ" - Alexandre Dumas.