15.00
Nước: Trung Quốc (Hiện đại)
69 bài thơ
2 người thích
Tạo ngày 03/06/2008 12:26 bởi hongha83
Quách Mạt Nhược 郭沫若 (1892-1978), tên thật là Quách Khai Trinh 郭开贞, tự Đỉnh Đường 鼎堂, là nhà thơ, nhà viết kịch lớn Trung Quốc, quê ở Tứ Xuyên. Năm 1904 sang Nhật học y, sau đó về nước hoạt động văn học. Năm 1918, bắt đầu sáng tác. Năm 1921 cùng Úc Đạt Phu thành lập "Sáng tạo xã" và xuất bản tập thơ đầu tay - Nữ Thần, có ảnh hưởng rất lớn đối cới sáng tác thơ ca mới của Trung Quốc. Ông trở thành một trong những người đặt nền móng cho văn học hiện đại Trung Quốc.

Ở Việt Nam thơ và kịch của ông đã được dịch ra tiếng Việt và được bạn đọc hoan nghênh đón nhận.

 

 1. Ấn tượng về Thượng Hải
  1
 2. Ba người phiếm thần luận
  1
 3. Bài ca say dưới gốc mai
  1
 4. Bài thơ tựa
  1
 5. Biệt ly
  3
 6. Buổi sáng quang đãng
  1
 7. Cái cò
  1
 8. Chia tay trong đêm
  1
 9. Chiếc bình
  1
 10. Cỏ xanh trên đồng ngoại ô
  2
 11. Cửa sông Hoàng Phố
  1
 12. Dấu chân trên cát
  1
 13. Dưới tượng đồng Pushkin
  1
 14. Đèn lòng
  1
 15. Đêm dạo chơi đồi thông Mười Dặm
  1
 16. Đêm tối
  1
 17. Đêm vắng
  1
 18. Đứng trên bờ địa cầu nổi hiệu kèn
  1
 19. Hai ngôi sao lớn
  1
 20. Khúc ca đau thương nơi Hoàng Hải
  1
 21. Lạc đà
  1
 22. Mãn giang hồng (Thương hải hoành lưu)
  1
 23. Mặt trời mọc
  1
 24. Mây trắng
  1
 25. Ngẫu thành
  1
 26. Ngọn đèn
  1
 27. Ngợi ca đập nước Mười Ba Lăng
  1
 28. Ngợi chào vầng dương
  1
 29. Ngước trông
  1
 30. Nữ thần sức khoẻ
  1
 31. Ôi địa cầu, mẹ của tôi ơi!
  2
 32. Phật đá
  1
 33. Phố trời
  1
 34. Quy quốc tạp ngâm kỳ 2
  1
 35. Sáng đến Nam thuỷ tuyền
  1
 36. Sáng sớm Thượng Hải
  1
 37. Sáng tuyết
  1
 38. Sau cơn mưa
  1
 39. Sầu xuân
  1
 40. Ta sẽ gặp nhau trong ánh đỏ
  2
 41. Tắm biển
  1
 42. Tằm xuân
  1
 43. Tặng bạn
  1
 44. Tặng Triều-Trung hữu hảo hiệp hội
  1
 45. Than không khói
  1
 46. Than trong lò
  2
 47. Thập nguyệt cảm hoài thi kỳ 1
  1
 48. Thập nguyệt cảm hoài thi kỳ 2
  1
 49. Thập nguyệt cảm hoài thi kỳ 3
  1
 50. Thập nguyệt cảm hoài thi kỳ 4
  1
 51. Thiên cẩu
  1
 52. Thiếu niên ưu hoạn
  1
 53. Thơ dâng
  1
 54. Tiếng ve
  1
 55. Tôi là người thờ phụng tượng thần đây
  1
 56. Tôi nhớ tới Trần Thiệp, Ngô Quảng
  1
 57. Trăng mới
  1
 58. Trăng mới và biển lặng
  1
 59. Trăng non và mây bạc
  1
 60. Trên đê Ngô Tùng
  1
 61. Trên núi Bút Lập, xa trông...
  1
 62. Trên thuyền biển ngóng mặt trời lên
  1
 63. Triều xuân
  1
 64. Trong buổi hoà nhạc
  1
 65. Trời chiều
  1
 66. Tuyên ngôn của thơ
  1
 67. Tuyết trắng trên núi Nga My
  2
 68. Viếng Nhiếp Nhĩ
  1
 69. Với trăng
  1