1.
Mặt trời rọi tôi bên phải
In bóng toàn thân tôi
Vào lòng biển khơi bên trái
Cát trên bờ, lưu lại dấu chân tôi

2.
Mặt trời rọi tôi bên trái
In bóng toàn thân tôi
Vào lòng biển khơi bên phải
Cát trên bờ, lưu lại dấu chân tôi

3.
Từ phía sau tôi, mặt trời
Rọi bóng toàn thân tôi
Vào lòng biển khơi trước mặt
Ngọn triều ơi, chớ xoá đi những dấu chân trên cát!

4.
Mặt trời rọi tôi trước mặt
Mặt trời ơi! Người cũng đã từng
Rọi bóng toàn thân tôi vào lòng biển sau lưng ?
Ôi, ngọn triều đã xoá từ lâu những dấu chân trên cát!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)