21/08/2022 04:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dấu chân trên cát
沙上的脚印

Tác giả: Quách Mạt Nhược - 郭沫若

Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 07/06/2008 07:05

 

Nguyên tác


太阳照在我右方,
把我全身的影儿
投在了左边的海里;
沙岸上留了我许多的脚印。


太阳照在我左方,
把我全身的影儿
投在了右边的海里;
沙岸上留了我许多的脚印。
  

太阳照在我后方,
把我全身的影儿
投在了前边的海里;
海潮哟,别要荡去了沙上的脚印!
  

太阳照在我前方,
太阳哟!可也曾把我全身的影儿
投在了后边的海里?
哦,海潮儿早已荡去了沙上的脚印!

Bản dịch của Phan Văn Các

1.
Mặt trời rọi tôi bên phải
In bóng toàn thân tôi
Vào lòng biển khơi bên trái
Cát trên bờ, lưu lại dấu chân tôi

2.
Mặt trời rọi tôi bên trái
In bóng toàn thân tôi
Vào lòng biển khơi bên phải
Cát trên bờ, lưu lại dấu chân tôi

3.
Từ phía sau tôi, mặt trời
Rọi bóng toàn thân tôi
Vào lòng biển khơi trước mặt
Ngọn triều ơi, chớ xoá đi những dấu chân trên cát!

4.
Mặt trời rọi tôi trước mặt
Mặt trời ơi! Người cũng đã từng
Rọi bóng toàn thân tôi vào lòng biển sau lưng ?
Ôi, ngọn triều đã xoá từ lâu những dấu chân trên cát!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Quách Mạt Nhược » Dấu chân trên cát