Ồ, ồ, khắp trời đều là mây lửa!
Như sư tử đỏ, như con rồng màu đỏ
Như kình ngư, như dã tượng, tê ngưu
Màu đỏ. Các ngươi là sứ giả Apollo

Ô, ngọn đèn phía trước mô tô
Ngươi Apollo của thế kỷ hai mươi!
Ngươi nay cũng chuyển dùng xe bình bịch?
Tôi muốn làm tài xế. Ngươi có chịu thuê tôi?

Ồ, ồ! Sức mạnh của ánh sáng!
Như mã não, những cánh chim mai trước mắt tôi bay lượn
Sáng và tối, như dao cắt rạch ròi!
Sáng là mây trôi, tối cũng là mây trôi

Cũng là mây trôi, cớ sao chia sáng tối?
Tôi dõi theo hết thảy mọi mây mờ...
Bị xua tan bởi ánh sáng Apollo!
Tôi mới biết tiếng gà giữa đồng không còn có một ý nghĩa sâu xa vời
vợi!


Nguồn: Thơ Quách Mạt Nhược, NXB Văn học, 2002
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)