1.
Tôi là một con thiên cẩu!
Tôi đã nuốt mặt trăng
Tôi đã nuốt mặt trời
Tôi đã nuốt mọi vì tinh tú
Tôi đã nuốt toàn vũ trụ
Tôi chính là tôi!

2.
Tôi là ánh trăng
Tôi là ánh nắng
Tôi, ánh sáng của mọi vì tinh tú
Tôi là ánh quang tuyến Renghen
Tôi là tổng lượng Energy của toàn vũ trụ!

3.
Tôi lao vút
Tôi thét gào
Tôi thiêu đốt
Tôi đốt thiêu như vầng lửa rực!
Tôi thét gào như biển mênh mông!
Tôi chạy bay như dòng điện lực!
Tôi chạy bay
Tôi chạy bay
Tôi chạy bay
Tôi bóc da tôi
Tôi ăn thịt tôi
Tôi hút máu tôi
Tôi gậm tim gan tôi
Tôi chạy bay trên thần kinh tôi
Tôi chạy bay trên tuỷ sống tôi
Tôi chạy bay trên gân óc tôi

4.
Tôi chính là tôi!
Tôi của tôi sắp nổ!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)