28/10/2021 04:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thiên cẩu
天狗

Tác giả: Quách Mạt Nhược - 郭沫若

Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 04/06/2008 23:08

 

Nguyên tác


我是一条天狗呀!
我把月来吞了,
我把日来吞了,
我把一切的星球来吞了,
我把全宇宙来吞了。
我便是我了!


我是月底光,
我是日底光,
我是一切星球底光,
我是X光线底光,
我是全宇宙底Energy底总量!


我飞奔,
我狂叫,
我燃烧。
我如烈火一样地燃烧!
我如大海一样地狂叫!
我如电气一样地飞跑!
我飞跑,
我飞跑,
我飞跑,
我剥我的皮,
我食我的肉,
我嚼我的血,
我啮我的心肝,
我在我神经上飞跑,
我在我脊髓上飞跑,
我在我脑筋上飞跑。


我便是我呀!
我的我要爆了!

Bản dịch của Phan Văn Các

1.
Tôi là một con thiên cẩu!
Tôi đã nuốt mặt trăng
Tôi đã nuốt mặt trời
Tôi đã nuốt mọi vì tinh tú
Tôi đã nuốt toàn vũ trụ
Tôi chính là tôi!

2.
Tôi là ánh trăng
Tôi là ánh nắng
Tôi, ánh sáng của mọi vì tinh tú
Tôi là ánh quang tuyến Renghen
Tôi là tổng lượng Energy của toàn vũ trụ!

3.
Tôi lao vút
Tôi thét gào
Tôi thiêu đốt
Tôi đốt thiêu như vầng lửa rực!
Tôi thét gào như biển mênh mông!
Tôi chạy bay như dòng điện lực!
Tôi chạy bay
Tôi chạy bay
Tôi chạy bay
Tôi bóc da tôi
Tôi ăn thịt tôi
Tôi hút máu tôi
Tôi gậm tim gan tôi
Tôi chạy bay trên thần kinh tôi
Tôi chạy bay trên tuỷ sống tôi
Tôi chạy bay trên gân óc tôi

4.
Tôi chính là tôi!
Tôi của tôi sắp nổ!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Quách Mạt Nhược » Thiên cẩu