Tự trong mơ, ta sực tỉnh rồi!
Nỗi đau buồn Vỡ mộng, ôi!

Những xác lang thang
Những thịt tà dâm
Những áo dài nam
Những áo cộc nữ
Nhìn đâu cũng thấy xương khô
Đầy phố đều là linh cữu
Xông bừa
Chạy ẩu
Mắt ta lệ sa
Lòng ta lợm mửa

Tự trong mơ, ta sực tỉnh rồi!
Nỗi đau buồn Vỡ mộng, ôi!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)