22/05/2024 01:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ấn tượng về Thượng Hải
上海印象

Tác giả: Quách Mạt Nhược - 郭沫若

Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 15/03/2009 04:48

 

Nguyên tác

我从梦中惊醒了!
Disillusion 的悲哀哟!
  
游闲的尸,
淫嚣的肉,
长的男袍,
短的女袖,
满目都是骷髅,
满街都是灵柩,
乱闯,
乱走。
我的眼儿泪流,
我的心儿作呕。

我从梦中惊醒了。
Disillusion 的悲哀哟!

Bản dịch của Phan Văn Các

Tự trong mơ, ta sực tỉnh rồi!
Nỗi đau buồn Vỡ mộng, ôi!

Những xác lang thang
Những thịt tà dâm
Những áo dài nam
Những áo cộc nữ
Nhìn đâu cũng thấy xương khô
Đầy phố đều là linh cữu
Xông bừa
Chạy ẩu
Mắt ta lệ sa
Lòng ta lợm mửa

Tự trong mơ, ta sực tỉnh rồi!
Nỗi đau buồn Vỡ mộng, ôi!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Quách Mạt Nhược » Ấn tượng về Thượng Hải