Tại lòng ta sầu mê?
Hay cảnh trời ủ ê?
Nắng xuân sao ảm đạm,
Không toả sáng thế này?
Cớ sao bên núi đo,
Luôn cúi mặt cau mày?
Tiếng vỗ bờ đơn điệu,
Mày nói gì, biển ơi?
Lời biển dường khôn hiểu,
Mây trắng bay chơi vơi.


Nguồn: Thơ Quách Mạt Nhược, NXB Văn học, 2002
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)