Tàu ghé lại đậu trong mưa gió
Bạn cùng tôi ngây ngất còn say
Chơi vơi đầu bãi sông Hoàng Phố
Buồn mông mênh
Hai đứa mình lênh đênh!

Bạn cùng tôi đều đi vội vã
Cuối cùng không tránh khỏi chia tay
Tiễn nhau dùng dằng không nỡ
Buồn mông mênh
Hai đứa mình lênh đênh!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)