Ta trước từng thăm Matxcơva
Dưới cây đề rậm lướt thuyền qua
Hồng trường nay hẳn tràn như biển
Hàng vạn con người rập tiếng ca


Nguồn: Thơ Quách Mạt Nhược, NXB Văn học, 2002
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)