Ta trước từng thăm Matxcơva
Dưới cây đề rậm lướt thuyền qua
Hồng trường nay hẳn tràn như biển
Hàng vạn con người rập tiếng ca


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)