Lạc đà, ngươi, con thuyền của sa mạc
Ngọn núi sự sống ở trong ngươi!
Trong tối tăm
Ngươi ngửng đầu ra khỏi bầu trời
Đưa khách lữ hành
Đi đến chân trời sáng sớm

Khi gió bão mưa giông kéo đến
khách lữ hành
Dựa chặt vào ngươi
Vượt qua gian khổ
Tặng vật cao sang
Sự sống và niềm tin
Sự ấm áp không bao giờ quên được

Gió xuân lay tỉnh bờ xanh biếc
Cây Pây-la quả ngọt trĩu cành
Khắp nơi thuốc lá và suối ngọt
Mộng tốt lành
Như bướm bay quanh
Nhìn một vùng sa mạc mông mênh
Đã hoá thành ruộng tốt

Khi mây lửa chói ngời
Dằng dặc khắp chân trời
Cuộc trường chinh không thể
Có một ngày nghỉ ngơi
Nếu đi hết chân trời góc bể
Ngoài xa kia vẫn có Vườn Trời

Lạc đà, ngươi, tên lửa vũ trụ
Đạn đạo sự sống ở trong ngươi!
Ngươi cho khách kữ hành
Tấm mật lớn như trời
Ngươi mãi mãi
Hướng dẫn đi về phía trước!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)