Biển ngát xanh xanh, sóng trào cuồn cuộn về Đông
Muôn trượng hào quang sắp xuất hiện rồi - ôi mới dậy vầng hồng!

Giữa biển trời chao đảo mây cười tươi như lửa!
Giận không san bằng hết trước mắt những gì cản trở!

Xuất hiện rồi! Xuất hiện rồi! Vầng sáng tròn trắng loá ngời ngời!
Từ hai tròng mắt đen tôi, muôn sợi tơ vàng nhằm mặt trời bay tới

Vầng dương ơi! Quay lưng biển cả tôi ngắm trong Người mãi mãi
Vầng dương ơi! Người không rọi cho tôi trí tuệ, tôi chẳng trở lui!

Vầng dương ơi! Hãy đời đời rọi chiếu trước mặt tôi!
Vầng dương ơi! Ánh mắt tôi khi mất Người, bốn bề đều đen tối!

Vầng dương ơi! Hãy chiếu sinh mạng tôi thàh tia máu hồng roi rói!
Vầng dương ơi! Hãy chiếu thơ ca tôi thành những bọt nước vàng tươi!

Vầng dương ơi! Đảo mây giữa biển lòng tôi như lửa rực cười!
Vầng dương ơi! Xin Người mãi mãi hãy lắng nghe, giận hờn trong biển lòng tôi nổi sóng!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)