Mây trắng long lanh như vảy cá
Giữa trời xanh màu nước bể, lăn tăn
Là rực rỡ một bài thơ mới
Du dương và trang nhã gieo vần

Hãy nghe kia, gió nhẹ đang ngâm
Biển rộng đang hoà cao giọng hát
Sóng-âm-thanh mịt mùng man mác
Sao mà nghe lạnh toát hơi băng

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)