Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Cận đại)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lỗ Tấn (81 bài thơ)
- Từ Chí Ma (11 bài thơ)
- Thu Cẩn (9 bài thơ)
- Cù Thu Bạch (7 bài thơ)
- Ân Phu (6 bài thơ)
Tạo ngày 02/06/2008 00:17 bởi hongha83
Khang Bạch Tình 康白情 (1896-1945) là nhà thơ có nhiều thành tựu trong phong trào thơ mới, thơ ông thường "hướng về nhân sinh" đồng tình với số phận khổ cực của công nông, người nghèo thành phố.

Tác phẩm:
- Cỏ, người (草儿), 1919