Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Cận đại)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Úc Văn (8 bài)
- Tiêu Tam (1 bài)
- Tôn Bạch Hoa (2 bài)
- Mao Trạch Đông (46 bài)
- Từ Chí Ma (12 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 03/06/2008 00:17 bởi hongha83
Khang Bạch Tình 康白情 (1896-1945) là nhà thơ có nhiều thành tựu trong phong trào thơ mới, thơ ông thường "hướng về nhân sinh" đồng tình với số phận khổ cực của công nông, người nghèo thành phố.

Tác phẩm:
- Cỏ, người (草儿), 1919