Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Hiện đại )
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Úc Văn (8 bài)
- Khang Bạch Tình (2 bài)
- Từ Chí Ma (13 bài)
- Tôn Bạch Hoa (2 bài)
- Mao Trạch Đông (46 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 30/04/2019 07:47 bởi hongha83
Tiêu Tam 萧三 (1986-1983) nguyên tên là Tiêu Khắc Sâm 萧克森, tự Tử Chương 子暲, bút danh Ai Mi Tiêu 埃弥萧, là nhà thơ Trung Quốc, quê ở Tương Hương, Hồ Nam, đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông còn là dịch giả lời bài hát Quốc tế ca.

Tác phẩm:
- Con đường hoà bình 和平之路, 1952
- Con đường hữu nghị 友谊之路, 1959
- Tuyển thơ Tiêu Tam 萧三诗选, 1960