144.36
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
166 bài thơ, 327 bài dịch
3 người thích
Tạo ngày 26/08/2005 16:33 bởi Vanachi, đã sửa 4 lần, lần cuối ngày 09/06/2008 04:29 bởi Vanachi
Khương Hữu Dụng (1/1/1907 - 17/5/2005) sinh và quê quán tại Hội An, Quảng Nam, sống và làm việc ở quận Đống Đa, Hà Nội. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 1957. Khi còn nhỏ, ông học sơ đẳng tiểu học ở Hội An. Năm 1922-1926, ông theo học tại Trường Quốc học Huế. Từ 1927, ông được bổ đi dạy ở Bình Định, sau đó đổi ra Quảng Bình và nhiều nơi khác. Vừa dạy học, ông vừa làm thơ đăng trên các báo khắp Trung, Nam, Bắc, đặc biệt lá báo Tiếng dân, Phụ nữ tân văn (ở Sài Gòn) và Phụ nữ thời đàm (ở Hà Nội). Thời kỳ Mặt trận Dân chủ, ông làm thơ đăng nhiều trên các báo Thế giới mới... Cách mạng tháng Tám ông tham gia Tổng khởi nghĩa ở Đà Lạt, trong Ban Thường vụ Việt Minh tỉnh Lâm Viên, phụ trách công tác tuyên truyền. Sau đó chuyển về hoạt động Tân Văn hoá (Mặt trận Việt Minh…

 

Lệ

Sương

Tiếng dân

 1. Cái chèo với thời gian
 2. Cái nghèo với bốn phương và con đường sống
 3. Cảm giác
 4. Cánh đồng buổi mai
 5. Câu đối tết năm Bình Phú lụt to
 6. Câu đối viếng Phan Thanh
 7. Chăn trâu
 8. Chị tôi
 9. Chiếc lá cuối cùng
 10. Chiều rười rượi
 11. Chiều thu
 12. Chiều xuống
 13. Chống mê tín
 14. Chơi tháp Mỹ Sơn có cảm
 15. Cười đời
 16. Dạ cảm
 17. Dặm chiều
 18. Để ảnh
 19. Đi thuyền
 20. Đi thuyền đêm
 21. Đi thuyền đêm cảm tác
 22. Đi thuyền trên sông Đà buổi chiều
 23. Đời người
 24. Gánh nặng đường xa
 25. Gặp bạn cố tri, ông Thị Hán
 26. Gửi tác giả “Bút quan hoài”
 27. Hoành Sơn hoài cổ
 28. Khép rồi
 29. Khóc chị
 30. Khóc cụ Sào Nam
 31. Không khóc cụ Sào Nam
 32. Lời mẹ dặn
 33. Lửa thù
 34. Lưu biệt vợ
 35. Mai tạnh
 36. Một tâm sự hai thời kỳ
 37. Mừng độc lập giả hiệu 9-3-1945
 38. Mừng thọ bà nội 80 tuổi
 39. Nghe trẻ con khóc
 40. Người với vật bài 1: Người với vật
 41. Người với vật bài 2: Lòng người
 42. Người với vật bài 3: Làm người
 43. Nhà nông
 44. Nhớ bạn
 45. Nói chuyện với người trong gương
 46. Nước réo dưới cầu
 47. Ông câu
 48. Phú đắc
 49. Phu xe than trời mưa bài 1
 50. Phu xe than trời mưa bài 2
 51. Phu xe than trời mưa bài 3
 52. Phu xe than trời mưa bài 4
 53. Phu xe than trời mưa bài 5
 54. Phu xe than trời mưa bài 6
 55. Phu xe than trời mưa bài 7
 56. Phu xe than trời mưa bài 8
 57. Sống thầm
 58. Sơ ngộ
 59. Tái ngộ
 60. Tâm sự người ở lại
 61. Tết dân nghèo
 62. Than bão lụt
 63. Thế tình
 64. Thói đời
 65. Tiễn bạn (I)
 66. Tiễn bạn (II)
 67. Tiễn bạn bị đổi đi Kon Tum
 68. Tiễn chồng bị đầy đi Ban Mê Thuật
 69. Tiếng dân
 70. Tìm đâu?
 71. Tình gối lòng trai
 72. Trả lời anh Trần Đình Phiên
 73. Trả lời bạn
 74. Trọn nghĩa chung tình
 75. Trông về cố thổ
 76. Trời lụt
 77. Viếng bạn Lê Văn Chương
 78. Viếng bạn Tăng Tiến
 79. Viếng cụ Sào Nam
 80. Vô đề
 81. Xem hát bội
 82. Xem tranh tứ bình
 83. Xuân cảm

Tuyển tập chung

Thơ dịch tác giả khác

Bạch Cư Dị (Trung Quốc)

Bì Nhật Hưu (Trung Quốc)

Cao Bá Quát (Việt Nam)

Cao Thích (Trung Quốc)

Chu Thục Chân (Trung Quốc)

Dương Sĩ Ngạc (Trung Quốc)

Đào Công Soạn (Việt Nam)

Đặng Huy Trứ (Việt Nam)

Đặng Hữu Phổ (Việt Nam)

Đoàn Nguyễn Tuấn (Việt Nam)

Đỗ Mục (Trung Quốc)

Đỗ Phủ (Trung Quốc)

 1. Ai giang đầu
  13
 2. Ai vương tôn
  8
 3. Bành Nha hành
  9
 4. Bi Thanh Bản
  11
 5. Bi Trần Đào
  12
 6. Binh xa hành
  10
 7. Các dạ
  16
 8. Càn Nguyên trung ngụ cư Đồng Cốc huyện tác ca kỳ 1
  11
 9. Càn Nguyên trung ngụ cư Đồng Cốc huyện tác ca kỳ 2
  11
 10. Càn Nguyên trung ngụ cư Đồng Cốc huyện tác ca kỳ 3
  11
 11. Càn Nguyên trung ngụ cư Đồng Cốc huyện tác ca kỳ 4
  11
 12. Càn Nguyên trung ngụ cư Đồng Cốc huyện tác ca kỳ 5
  11
 13. Càn Nguyên trung ngụ cư Đồng Cốc huyện tác ca kỳ 6
  8
 14. Càn Nguyên trung ngụ cư Đồng Cốc huyện tác ca kỳ 7
  11
 15. Chu phụng hành
  4
 16. Cuồng ca hành tặng tứ huynh
  3
 17. Đào nạn
  6
 18. Đăng cao
  41
 19. Đăng Nhạc Dương lâu
  23
 20. Đầu giản Hàm, Hoa lưỡng huyện chư tử
  6
 21. Đoản ca hành tặng Vương lang tư trực
  8
 22. Đối tuyết (Chiến khốc đa tân quỷ)
  9
 23. Giai nhân
  12
 24. Giang đầu tứ vịnh - Hoa áp
  4
 25. Hậu xuất tái kỳ 1
  6
 26. Hậu xuất tái kỳ 2
  6
 27. Hậu xuất tái kỳ 3
  6
 28. Hậu xuất tái kỳ 4
  6
 29. Hậu xuất tái kỳ 5
  6
 30. Hữu hoài Thai châu Trịnh thập bát tư hộ Kiền
  5
 31. Hữu khách
  6
 32. Hựu trình Ngô lang
  10
 33. Khổ chiến hành
  5
 34. Khúc giang kỳ 1
  28
 35. Khúc giang kỳ 2
  31
 36. Khứ Thục
  5
 37. Lữ dạ thư hoài
  17
 38. Lưu Hoa Môn
  5
 39. Mao ốc vị thu phong sở phá ca
  15
 40. Nguyệt dạ
  22
 41. Nguyệt dạ ức xá đệ
  18
 42. Phụng tặng Vi tả thừa trượng nhị thập nhị vận
  6
 43. Phược kê hành
  4
 44. Tàm cốc hành
  8
 45. Tao điền phụ nê ẩm mỹ Nghiêm trung thừa
  4
 46. Tặng Lý Bạch (Nhị niên khách Đông Đô)
  5
 47. Tặng Lý Bạch (Thu lai tương cố thượng phiêu bồng)
  11
 48. Tặng Vệ bát xử sĩ
  14
 49. Tân chí
  5
 50. Thạch Hào lại
  16
 51. Thái tử Trương xá nhân di chức thành nhục đoạn
  4
 52. Thán đình tiền cam cúc hoa
  8
 53. Thiên biên hành
  5
 54. Thiên Dục phiêu kỵ ca
  6
 55. Thôi Tông Văn thụ kê sách
  2
 56. Thu hứng kỳ 1
  40
 57. Thu hứng kỳ 2
  11
 58. Thu hứng kỳ 3
  11
 59. Thu hứng kỳ 4
  17
 60. Thu hứng kỳ 8
  12
 61. Thu vũ thán kỳ 1
  10
 62. Thu vũ thán kỳ 2
  10
 63. Thu vũ thán kỳ 3
  9
 64. Thuật hoài
  5
 65. Thuỳ lão biệt
  6
 66. Tiền xuất tái kỳ 1
  7
 67. Tiền xuất tái kỳ 2
  7
 68. Tiền xuất tái kỳ 3
  6
 69. Tiền xuất tái kỳ 4
  6
 70. Tiền xuất tái kỳ 5
  6
 71. Tiền xuất tái kỳ 6
  8
 72. Tiền xuất tái kỳ 7
  6
 73. Tiền xuất tái kỳ 8
  7
 74. Tiền xuất tái kỳ 9
  6
 75. Tống Khổng Sào Phủ tạ bệnh quy du Giang Đông, kiêm trình Lý Bạch
  7
 76. Tuế mộ
  4
 77. Tuế yến hành
  4
 78. Tuý thì ca - Tặng Quảng Văn quán bác sĩ Trịnh Kiền
  7
 79. Tuyệt cú lục thủ kỳ 2
  7
 80. Tuyệt cú lục thủ kỳ 3
  7
 81. Tuyệt cú lục thủ kỳ 6
  7
 82. Tuyệt cú tứ thủ kỳ 3
  35
 83. Tự kinh phó Phụng Tiên huyện vịnh hoài ngũ bách tự
  7
 84. Vịnh hoài cổ tích kỳ 3 - Vịnh Chiêu Quân
  11
 85. Vịnh hoài cổ tích kỳ 5 - Vũ Hầu miếu
  9
 86. Vọng nhạc (Đại Tông phù như hà)
  9
 87. Vô gia biệt
  7
 88. Xuân vọng
  23

Đỗ Tuân Hạc (Trung Quốc)

Đới Phục Cổ (Trung Quốc)

Evgeny Dolmatovsky (Nga)

Giả Chí (Trung Quốc)

Giả Đảo (Trung Quốc)

Hạ Tri Chương (Trung Quốc)

Hề Giả (Trung Quốc)

Hoàng Sào (Trung Quốc)

Hồ Chí Minh (Việt Nam)

Jacques Prévert (Pháp)

Lang Sĩ Nguyên (Trung Quốc)

Lâu Dĩnh (Trung Quốc)

Lê Ninh (Việt Nam)

Lê Quang Viện (Việt Nam)

Liễu Tông Nguyên (Trung Quốc)

Lục Du (Trung Quốc)

Lư Luân (Trung Quốc)

Lưu Vũ Tích (Trung Quốc)

Lý Bạch (Trung Quốc)

Lý Ích (Trung Quốc)

Lý Thanh Chiếu (Trung Quốc)

Lý Thân (Trung Quốc)

Lý Thiệp (Trung Quốc)

Lý Thương Ẩn (Trung Quốc)

Mạnh Giao (Trung Quốc)

Mạnh Hạo Nhiên (Trung Quốc)

Ngô Thế Lân (Việt Nam)

Ngô Thì Nhậm (Việt Nam)

Nguyễn Duy Hiệu (Việt Nam)

Nguyễn Khuyến (Việt Nam)

Nguyễn Như Đổ (Việt Nam)

Nguyễn Phạm Tuân (Việt Nam)

Nguyễn Thiện Thuật (Việt Nam)

Nguyễn Trãi (Việt Nam)

Nguyễn Trường Tộ (Việt Nam)

Nhiếp Di Trung (Trung Quốc)

Ninh Tốn (Việt Nam)

Paul Éluard (Pháp)

Phạm Bành (Việt Nam)

Phạm Đình Hổ (Việt Nam)

Phan Bội Châu (Việt Nam)

Phan Đình Phùng (Việt Nam)

Quyền Đức Dư (Trung Quốc)

Tào Nghiệp (Trung Quốc)

Thái Thuận (Việt Nam)

Thẩm Thuyên Kỳ (Trung Quốc)

Thôi Đồ (Trung Quốc)

Thôi Hiệu (Trung Quốc)

Thôi Lỗ (Trung Quốc)

Tiền Hử (Trung Quốc)

Tiêu Tam (Trung Quốc)

Tô Thức (Trung Quốc)

Tống Duy Tân (Việt Nam)

Trần Đào (Trung Quốc)

Trần Nhân Tông (Việt Nam)

Trần Quý Cáp (Việt Nam)

Trần Tử Ngang (Trung Quốc)

Trương Cửu Linh (Trung Quốc)

Trương Duyệt (Trung Quốc)

Trương Húc (Trung Quốc)

Trương Nhược Hư (Trung Quốc)

Tư Không Thự (Trung Quốc)

Ung Dụ Chi (Trung Quốc)

Vi Thừa Khánh (Trung Quốc)

Vi Trang (Trung Quốc)

Victor Hugo (Pháp)

Vu Lương Sử (Trung Quốc)

Vương An Thạch (Trung Quốc)

Vương Bột (Trung Quốc)

Vương Chi Hoán (Trung Quốc)

Vương Duy (Trung Quốc)

Vương Hàn (Trung Quốc)

Vương Kiến (Trung Quốc)

Vương Lệnh (Trung Quốc)

Vương Tấn (Trung Quốc)

Vương Xương Linh (Trung Quốc)