Đèn phố xa xa đã sáng rồi
Nhấp nhánh nơi nơi tựa sao trời
Sao ở trên trời khi đã hiện
Tựa như thắp sáng phố trên trời

Tôi nghĩ trên không mờ mịt kia
Có bao nhiêu phố đẹp xa vời
Dọc phố hẳn bày nhiều vật quý
Chưa ai từng thấy ở trên đời

Kìa xem Ngân Hà dòng sông cạn
Nhìn ra chẳng lấy gì làm rộng
Đôi bờ Chức Nữ với Ngưu Lang
Cưỡi trên lưng trâu thường lai vãng

Tôi nghĩ đến họ vào lúc này
Chắc đang cùng nhau dạo phố trời
Không tin, hãy nhìn sao băng đó
Là chiếc đèn lồng họ thắp chơi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)