Con thơ nhắm mắt ngủ rồi
Giữa trời xanh hiện hai ngôi sao lớn
Con thơ nhắm mắt ngủ rồi
Người mẹ trẻ vẫn ngồi trên bờ biển

"Con đừng vội ngủ con ơi
Trông kìa hai ngôi sao lớn
Ngôi xanh biếc, ngôi vàng tươi"

Con thơ nhắm mắt ngủ rồi
Giữa trời xanh hiện hai ngôi sao lớn
Con thơ nhắm mắt ngủ rồi
Người bố trẻ vẫn đứng trên bờ biển

"Đừng lay con dậy, em ơi
Đến khi con thơ mở mắt
Biết đâu sao đã lặn rồi"

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)