33.67
Nước: Trung Quốc (Hiện đại )
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Liễu Á Tử (2 bài)
- Chu Tác Nhân (1 bài)
- Tô Mạn Thù (8 bài)
- Hồ Thích (5 bài)
- Lưu Bán Nông (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nam Long (1 bài)
- Ngô Trần Trung Nghĩa (1 bài)
Tạo ngày 16/10/2016 00:12 bởi Vanachi
Tưởng Giới Thạch 蔣介石 (1887-1975) hiệu Trung Chính 中正, tự Giới Thạch, còn có các tên Thuỵ Nguyên 瑞元, Châu Thái 周泰, Chí Thanh 志清, tổ tịch tại Giang Tô, sinh năm 1887 tại Chiết Giang, qua đời năm 1975 tại Đài Bắc, từng đảm nhiệm các chức vụ hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân Trung Hoa dân quốc, tổng tư lệnh Quân Cách mạng Quốc dân, chủ tịch Uỷ ban Chính phủ Quốc dân, viện trưởng Hành chính viện, uỷ viên trưởng Uỷ ban Quân sự Chính phủ Quốc dân, thượng tướng đặc cấp Trung Hoa dân quốc, tổng tài Trung Quốc Quốc dân đảng, đoàn trưởng Đoàn Thanh niên Tam dân chủ nghĩa, thống soái tối cao các chiến khu chiến tranh kháng Nhật của Trung Quốc trong Chiến tranh thế giới lần thứ II, tổng thống Trung Hoa dân quốc.

Tưởng Giới Thạch được sự tín nhiệm của Tôn Trung Sơn nên nổi bật trên chính đàn Dân quốc,…