Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Cận đại)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tưởng Giới Thạch (3 bài)
- Chu Tác Nhân (1 bài)
- Tô Mạn Thù (8 bài)
- Hồ Thích (5 bài)
- Lưu Bán Nông (1 bài)
Tạo ngày 23/06/2015 21:02 bởi hongha83, đã sửa 3 lần, lần cuối ngày 24/06/2015 09:47 bởi hongha83
Liễu Á Tử 柳亞子 (28/5/1887 - 21/6/1958) nguyên tên là Lý Cao 慰高, tên chữ là An Như 安如, sau đổi tên là Nhân Quyền 人權, Khí Tật 棄疾, biệt hiệu Á Tử 亞子, người Ngô Giang, Giang Tô. Tổ tiên ở Từ Khê, Chiết Giang. Ông là nhà thơ cận đại Trung Quốc, nhân sĩ chủ nghĩa yêu nước. Năm 1903 gia nhập Ái Quốc học xã ở Thượng Hải, năm 1906 gia nhập Đồng Minh hội và Quang Phục hội. Ông là một trong những người khai sáng đầu tiên của Nam xã. Năm 1924, ông gia nhập Quốc Dân đảng, nhận chức Bí thư trong phủ Tổng thống Tôn Trung Sơn, rồi sau đó làm Uỷ viên giám sát Quốc dân đảng Trung ương Trung Quốc. Ông là người có tư tưởng mới lạ, tích cực đả kích xã hội cũ. Thơ ca khảng khái, mạnh mẽ. Ngoài thơ ca, Liễu Á Tử còn là nhà thư pháp cuồng thảo. Ông mất ở Bắc Kinh. Tác phẩm có Ma kiếm thất thi tập.