Lối cũ quen vì cây rậm rạp,
Bến nước nơi nao dọ hỏi đường.
Ngư ông thơ thẩn vào rừng vắng,
Gõ cánh cửa sài để viếng thăm.


Nguồn: Phiêu nhiên vào cõi Không, NXB Tôn giáo, 2013
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)