Dưới đây là các bài dịch của Thông Thiền. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 4 trang (40 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Du Lư sơn túc Thê Hiền tự (Vương An Quốc): Bản dịch của Thông Thiền

Chùa cổ tiêu điều giấc chẳng mau
Thức dậy trong lòng chợt xuyến xao
Trăng ngự Thiên sơn sáng trời đất
Suối reo hang động gió mưa ào
Thuở trước vào đời tâm vướng bận
Nay không mong muốn lòng thanh cao
Mai kia muộn phiền e khó tránh
Kỷ niệm vần thơ gởi mai sau


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Thượng nguyên quá Tường Phù tăng Khả Cửu phòng, tiêu nhiên vô đăng hoả (Tô Thức): Bản dịch của Thông Thiền

Chính lúc đoàn ca đến cửa thiền
Mới hay gió mát phòng lạnh tanh
Cúng Phật không thắp đèn lối cũ
Bát nhã đèn kia chiếu sáng trưng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Vi Xiển Giáo thiền sư nhập tháp (Triệt Ngộ thiền sư): Bản dịch của Thông Thiền

Đại đạo vô phương giống hư không,
Bi nguyện cao sâu như núi sông.
Hoá độ chỉ tuỳ duyên khởi diệt,
Trăng soi tự tại giữa muôn dòng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Trì hữu (Tô Mạn Thù): Bản dịch của Thông Thiền

Lối cũ quen vì cây rậm rạp,
Bến nước nơi nao dọ hỏi đường.
Ngư ông thơ thẩn vào rừng vắng,
Gõ cánh cửa sài để viếng thăm.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Quá Nhược Tùng đinh hữu cảm thị trọng huynh (Tô Mạn Thù): Bản dịch của Thông Thiền

Hợp ly sống chết anh đừng hỏi,
Làm Tăng muôn dặm không bước chung
Vô cớ cười khì, vô cớ khóc
Dẫu có điều vui cũng lạnh lùng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Ký điều tranh nhân kỳ 2 (Tô Mạn Thù): Bản dịch của Thông Thiền

Tâm thiền phó mặc mỹ nhân hờn
Phật dạy nguyên oán chính là thân
Mưa bay khói cuốn về đâu nhỉ?
Với người chẳng ái cũng không sân


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Trú Tây Hồ Bạch Vân thiền viện (Tô Mạn Thù): Bản dịch của Thông Thiền

Mây trắng vờn quanh tháp Lôi Phong,
Mấy cội mai già điểm tuyết hồng.
Trai xong thong thả ngồi nhập định,
Trước am đầm vắng tiếng chuông ngân.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Quán sơn tiểu ẩn (Vương Thủ Nhân): Bản dịch của Thông Thiền

Từ lúc dời nhà ẩn trong hang
Rừng sâu năm tháng thảy đều quên
Chớ bảo trong non không gì hết
Gió mát trăng thanh chẳng tốn tiền


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Đề Lăng Vân tự (Tư Không Thự): Bản dịch của Thông Thiền

Núi xuân chùa cổ sóng xanh vây
Quanh co lối đá đường chim bay
Phật thân trăm trượng bày vách biếc
Đèn đuốc muôn bàn cách khói mây
Thấm ướt áo ai mây mù đượm
Phủ chỗ tăng ngồi hoa rụng đầy
Chẳng thể cùng sư đồng tụ tập
Xuống non về thế, lại sao đây?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Thiền thi (Phó Hấp): Bản dịch của Thông Thiền

Tay không cầm cán mai,
Đi bộ lưng trâu ngồi.
Người đi qua trên cầu,
Cầu trôi nước chẳng trôi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 4 trang (40 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối