Dưới đây là các bài dịch của Thông Thiền. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 4 trang (40 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Đồng Vương viên ngoại vũ hậu đăng Khai Nguyên tự nam lâu, nhân thù Huy thượng nhân độc toạ sơn đình hữu tặng (Trần Tử Ngang): Bản dịch của Thông Thiền

Tụng niệm, kinh hành xong
Ngồi giường thơm nhập thiền
Cây cối chen sân núi
Suối reo tuôn đá mềm
Nước trăng, tâm vừa lặng
Mây ráng, nghĩ riêng huyền
Đâu hay người trần thế
Bệnh khổ bởi phan duyên


Nguồn: Cõi thiền & thơ, NXB Tôn giáo, 2011
Ảnh đại diện

Túc Thanh Viễn Giáp Sơn tự (Tống Chi Vấn): Bản dịch của Thông Thiền

Chùa vàng treo vách núi
Cửa đá cách thác tuôn
Núi vắng chỉ quen tĩnh
Nửa đêm lặng im lìm
Thuyết pháp chim vừa hót
Nhìn tâm khỉ muốn yên
Vắng vẻ xa trần thế
Nào khác chốn thần tiên

Ảnh đại diện

Diểu diểu Hàn Sơn đạo (Hàn Sơn): Bản dịch của Thông Thiền

Đường Hàn Sơn mịt mờ
Khe suối lạnh vắng hoe
Líu lo tiếng chim hót
Quạnh quẽ bóng người đi
Vi vút gió thổi mặt
Liên miên tuyết phủ dày
Sáng, vầng dương chẳng thấy
Năm, mùa xuân đâu hay


Nguồn: Cõi thiền & thơ, NXB Tôn giáo, 2011
Ảnh đại diện

Nhất trú Hàn Sơn vạn sự hưu (Hàn Sơn): Bản dịch của Thông Thiền

Vừa ở Hàn Sơn muôn việc buông
Lại không tạp niệm để vương lòng
Nhàn viết câu thơ trên vách đá
Tuỳ duyên thuyền lại thả xuôi dòng


Nguồn: Cõi thiền & thơ, NXB Tôn giáo, 2011
Ảnh đại diện

Bích Giản tuyền thuỷ thanh (Hàn Sơn): Bản dịch của Thông Thiền

Bích Giản suối nước trong
Hàn Sơn hoa trăng sáng
Thầm biết tâm rõ ràng
Quán không cảnh càng lặng


Nguồn: Cõi thiền & thơ, NXB Tôn giáo, 2011
Ảnh đại diện

Văn chung (Hạo Nhiên thiền sư): Bản dịch của Thông Thiền

Chùa cổ trên Hàn San
Chuông văng vẳng xa ngân
Làm lung lay bóng nguyệt
Lẫn vào sương tan dần
Đêm khuya một thiền giả
Tâm cảnh lặng trong ngần

Ảnh đại diện

Thu vãn túc Phá Sơn tự (Hạo Nhiên thiền sư): Bản dịch của Thông Thiền

Gió thu thổi lá rụng đầy non
Vách đá chùa xưa, ngọn đèn tàn
Người trước kinh hành nay đã vắng
Từng đêm mây lạnh cứ bay sang

Ảnh đại diện

Hoài Chung Nam tăng (Tề Kỷ): Bản dịch của Thông Thiền

Kinh thành cơn biến loạn
Cửa nào được thoát thân
Muôn trùng ngàn lớp chướng
Người về ở mãi non
Đường chim tuyết trắng xoá
Nhà mộng ngày định thân
Lác đác ngoài song cửa
Sáo trời động áo khăn

Ảnh đại diện

Vô Tận thượng nhân Đông Lâm thiền cư (Lý Kỳ): Bản dịch của Thông Thiền

Nhà cỏ nhiều khi rỗi
Đến thăm sư phụ tôi
Trước mắt toàn cây cối
Suốt sáng không một lời
Suối nước, cảm lòng ta
Nguồn trong từ đây ra
Ngày kín tiếng trong núi
Ẩn rừng tùng, xóm xa
Núi trơ cách thân thế
Cùng lão sư chuyện trò
Tuyết sớm tụ thiền thất
Vượn chiều giỡn bàn hoa
Cày cấy xong đọc sách
Ruộng vườn ẩn khá lâu
Giã gạo cùng gánh nước
Đầm núi luận lẽ mầu
Mây trắng trôi vô định
Chí đạo chớ tìm cầu
Chỉ nguyền buông xuống hết
Nghiệp vi tế dày sâu

Ảnh đại diện

Tặng Tuyên Châu Linh Nguyên tự Trọng Tuấn công (Lý Bạch): Bản dịch của Thông Thiền

Mây trắng Kính đình bay
Vẻ đẹp trải Thương Ngô
Nước Song Khê phản chiếu
Trời in bóng gương hồ
Núi này nhiều long tượng
Tuấn Công đứng nhất thôi
Phong vận trùm Giang Tả
Văn chương động góc trời
Quán tâm như thuỷ nguyệt
Cởi áo được minh châu
Ngày nay gặp Chi Độn
Bàn luận vượt hữu vô

Trang trong tổng số 4 trang (40 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối