Dưới đây là các bài dịch của Thông Thiền. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 4 trang (40 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tố trung tình - Tụng điếu giả (Hoàng Đình Kiên): Bản dịch của Thông Thiền

Một sóng vừa gợn muôn sóng xô
Áo tơi nón lá một cần câu
Dây nhợ ngàn thước cần buông xuống
Cá vàng chính ở chỗ nước sâu
Nuốt lại nhả
Tin lại ngờ
Câu rất lâu
Sông yên nước lạnh
Đầy mắt núi xanh
Chở trăng sáng về


Nguồn: Cõi thiền & thơ (tập 1), NXB Tôn giáo, 2011
Ảnh đại diện

Vấn Hoàng Bá trưởng lão tật (Tô Triệt): Bản dịch của Thông Thiền

Tứ đại không thật, ngũ uẩn không
Thân tâm sông núi thảy tiêu dung
Gốc bệnh làm sao có chỗ trụ
Muốn hết bệnh thì thuốc phải dùng


Nguồn: Lãng du vào cõi thơ thiền, Tập II (Đời Tống), NXB Tôn giáo, 2012
Ảnh đại diện

Chung Sơn tức sự (Vương An Thạch): Bản dịch của Thông Thiền

Nước bẩn lặng lờ quanh trúc xanh
Cảnh xuân tây trúc lại riêng dành
Am cỏ trọn ngày cùng ngồi lặng
Rừng không chim hót càng vắng tanh


Nguồn: Lãng du vào cõi thơ thiền, NXB Tôn giáo, 2012
Ảnh đại diện

Du Chung Sơn (Vương An Thạch): Bản dịch của Thông Thiền

Trọn ngày ngắm non nào chán non
Mua non để sống lúc tàn niên
Hoa núi rơi hết, non trường tại
Suối tuy chảy mãi, non an nhiên


Nguồn: Lãng du vào cõi thơ thiền, NXB Tôn giáo, 2012
Ảnh đại diện

Xuất Định Lực viện tác (Vương An Thạch): Bản dịch của Thông Thiền

Trên sông xa tít chẳng người
Ôm sầu mê muội đã mười năm qua
Muộn phiền nay cởi mở ra
Giữa cành tự tại nở hoa xuân nồng


Nguồn: Lãng du vào cõi thơ thiền, NXB Tôn giáo, 2012
Ảnh đại diện

Tạp vịnh kỳ 7 (Ngộ Hiền thiền sư): Bản dịch của Thông Thiền

Cây xanh trước cửa không chim hót
Rêu biếc dưới sân hoa rụng đầy
Hãy với gió Đông bàn việc ấy
Màu xuân chan chứa thuộc nhà ai?


Nguồn: Lãng du vào cõi thơ thiền, NXB Tôn giáo, 2012
Ảnh đại diện

Bệnh trung (Trịnh Giải): Bản dịch của Thông Thiền

Bệnh đến vẫn vui nhờ thân an
Thong dong tự tại tợ mây ngàn
Chớ hỏi xuân sang bao giờ nhỉ?
Dù hoa tàn nở chẳng liên quan


Nguồn: Lãng du vào cõi thơ thiền, NXB Tôn giáo, 2012
Ảnh đại diện

Thập cửu nhật quy lạc thành lộ du Long Môn (Thiệu Ung): Bản dịch của Thông Thiền

Vạn vật vô tình sống hồn nhiên
Tình đời đâu có chút vui an
Chỉ tại trước thềm trăng gió mát
Cảnh tịnh xưa nay thuộc kẻ nhàn


Nguồn: Lãng du vào cõi thơ thiền, NXB Tôn giáo, 2012
Ảnh đại diện

Hoài Chung sơn (Vương An Thạch): Bản dịch của Thông Thiền

Thờ Phật trong khi tuổi xế rồi
Chung Sơn chẳng thấy bởi trần lôi
Đâu cần đợi đến “Kê vàng chín”
Mới biết cõi đời giấc mộng thôi


Nguồn: Lãng du vào cõi thơ thiền, NXB Tôn giáo, 2012
Ảnh đại diện

Minh mục (Tư Mã Quang): Bản dịch của Thông Thiền

Khép mắt ngẫm xưa nay
Như bụi hồng bay bay
Nước non giống như cũ
Ngày sau có mấy ai


Nguồn: Lãng du vào cõi thơ thiền, NXB Tôn giáo, 2012

Trang trong tổng số 4 trang (40 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối