30/06/2022 02:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trì hữu
遲友

Tác giả: Tô Mạn Thù - 蘇曼殊

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi hongha83 vào 16/11/2013 22:18

 

Nguyên tác

雲樹高低迷古墟,
問津何處覓長沮?
漁郎行入深林處,
輕叩柴扉問起居。

Phiên âm

Vân thụ cao đê mê cổ khư,
Vấn tân hà xử mịch trường thư?
Ngư lang hành nhập thâm lâm xứ,
Khinh khấu sài phi vấn khởi cư.

Bản dịch của Thông Thiền

Lối cũ quen vì cây rậm rạp,
Bến nước nơi nao dọ hỏi đường.
Ngư ông thơ thẩn vào rừng vắng,
Gõ cánh cửa sài để viếng thăm.
Nguồn: Phiêu nhiên vào cõi Không, NXB Tôn giáo, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Mạn Thù » Trì hữu