本事詩-春雨樓頭尺八簫

春雨樓頭尺八簫,
何時歸看浙江潮?
芒鞋破缽無人識,
踏過櫻花第幾橋。

 

Bản sự thi - Xuân Vũ lâu đầu xích bát tiêu

Xuân Vũ lâu đầu xích bát tiêu,
Hà thì quy khán Chiết Giang triều?
Mang hài phá bát vô nhân thức,
Đạp quá anh hoa đệ kỷ kiều.

 

Dịch nghĩa

Xuân Vũ đầu lầu tiêu dài thước tám,
Bao giờ về ngắm sóng triều Chiết Giang.
Giày cỏ bát vỡ không ai biết mình,
Đi qua cầu hoa anh đào thứ mấy.


Bài này tuyển từ Mạn Thù toàn tập do Liễu Á Tử biên soạn, làm năm 1909 khi tác giả ở Nhật. Tác giả làm vì quen một danh kỹ là Bách Trợ từ hồi ở Nhật.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Tiêu thước tám đầu lầu Xuân Vũ
Triều Chiết Giang bao trở về xem
Ai hay bát vỡ giày rơm
Hoa anh đào đã đặt chân mấy cầu


Nguồn: Trung Hoa cổ thi tinh tuyển (thơ các đời Tống, Liêu, Kim, Nguyên, Minh, Thanh), Lê Xuân Khải dịch và chú giải, NXB Giáo dục, 2014
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Hữu Kim

Quê người xuân ướt tiếng tiêu
Ngày về cố quận ngắm triều còn xa
Anh đào mấy độ lên hoa
Giày rơm bát bể cầu qua lại cầu

15.00
Trả lời