15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Cổ phong (cổ thể)
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 29/12/2008 18:07

哈哈愛兮歌其二

哈哈愛兮愛乎愛乎!
愛兮血兮兮誰乎獨無。
民萌冥行兮一夫壺盧。
彼用百頭顱,千頭顱兮用萬頭顱!
我用一頭顱兮而無萬夫。
愛一頭顱兮血乎嗚呼!
血乎嗚呼兮嗚呼阿呼,
阿呼嗚呼兮嗚呼嗚呼!

 

Cáp cáp ái hề ca kỳ 2

Cáp cáp ái hề ái hồ ái hồ!
Ái hề huyết hề hề thuỳ hồ độc vô.
Dân manh minh hành hề nhất phu hồ lô.
Bỉ dụng bách đầu lô, thiên đầu lô hề dụng vạn đầu lô!
Ngã dụng nhất đầu lô hề nhi vô vạn phu.
Ái nhất đầu lô hề huyết hồ ô hô!
Huyết hồ ô hô hề ô hô a hô,
A hô ô hô hề ô hô ô hô!

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Văn Các

Ha ha yêu chừ, yêu thay, yêu thay!
Yêu chừ máu chừ, chừ ai riêng chẳng có
Trăm họ mò mẫm tối tăm chừ, bạo chúa cười to
Chúng dùng trăm đầu lâu, ngàn đầu lâu chừ, vạn đầu lâu!
Ta dùng một đầu lâu chừ, mà không có vạn phu
Yêu một đầu lâu chừ, máu ơi, ô hô
Máu ơi, ô hô chừ, ô hô a hô
A hô ô hô chừ, ô hô ô hô!


Nguồn: Thơ Lỗ Tấn, NXB Lao Động, 2002
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Ha ha thương chừ, thương thay, thương thay!
Thương chừ, máu chừ, chừ, ai mà không có?
Muôn dân lê bước trong tăm tối chừ, một kẻ say sưa
Kẻ kia dùng trăm cái đầu, ngàn cái đầu chừ, dùng đến vạn cái đầu!
Ta dùng một cái đầu chừ, không cần đến hàng vạn
Thương một cái đầu này chừ, dòng máu này, than ôi!
Máu chừ, than ôi, chừ, than ôi, ơi hỡi!
Ơi hỡi, than ôi chừ, than ôi, than ôi!


Nguồn: Chuyện cũ viết lại, Ngô Trần Trung Nghĩa dịch, NXB Văn học, 2017
Chưa có đánh giá nào
Trả lời