23/10/2021 00:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cáp cáp ái hề ca kỳ 2
哈哈愛兮歌其二

Tác giả: Lỗ Tấn - 鲁迅

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 29/12/2008 18:07

 

Nguyên tác

哈哈愛兮愛乎愛乎!
愛兮血兮兮誰乎獨無。
民萌冥行兮一夫壺盧。
彼用百頭顱,千頭顱兮用萬頭顱!
我用一頭顱兮而無萬夫。
愛一頭顱兮血乎嗚呼!
血乎嗚呼兮嗚呼阿呼,
阿呼嗚呼兮嗚呼嗚呼!

Phiên âm

Cáp cáp ái hề ái hồ ái hồ!
Ái hề huyết hề hề thuỳ hồ độc vô.
Dân manh minh hành hề nhất phu hồ lô.
Bỉ dụng bách đầu lô, thiên đầu lô hề dụng vạn đầu lô!
Ngã dụng nhất đầu lô hề nhi vô vạn phu.
Ái nhất đầu lô hề huyết hồ ô hô!
Huyết hồ ô hô hề ô hô a hô,
A hô ô hô hề ô hô ô hô!

Bản dịch của Phan Văn Các

Ha ha yêu chừ, yêu thay, yêu thay!
Yêu chừ máu chừ, chừ ai riêng chẳng có
Trăm họ mò mẫm tối tăm chừ, bạo chúa cười to
Chúng dùng trăm đầu lâu, ngàn đầu lâu chừ, vạn đầu lâu!
Ta dùng một đầu lâu chừ, mà không có vạn phu
Yêu một đầu lâu chừ, máu ơi, ô hô
Máu ơi, ô hô chừ, ô hô a hô
A hô ô hô chừ, ô hô ô hô!
Nguồn: Thơ Lỗ Tấn, NXB Lao Động, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lỗ Tấn » Cáp cáp ái hề ca kỳ 2