Cỏ dại muôn nhà lấp mặt đen
Xót xa đầy đất dám kêu rên
Lòng thênh thang nối bầu trời rộng
Nghe chốn vô thanh dậy sấm rền

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)