Thế giới có văn học
Con gái lắm mông đầy
Xúp gà thay thịt lợn
Bắc Tân đóng cửa ngay

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)