Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (30 tác giả)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Antal Hidas

15.00
1899-1980, Hungary
2 bài thơ, 1118 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 27/11/2018 20:35

Áprily Lajos (Lajos Jéranty)

1887-1967, Hungary
1 bài thơ, 1307 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 20/12/2020 18:17

Arany János

1817-1882, Hungary
41 bài thơ, 1699 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 10/11/2020 20:20

Babits Mihály

14.00
1883-1941, Hungary
1 bài thơ, 1036 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 17/11/2020 21:14

Csokonai Vitéz Mihály

1773-1805, Hungary
2 bài thơ, 629 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 02/11/2020 15:28

Dániel Berzsenyi

25.00
1776-1836, Hungary
2 bài thơ, 752 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 06/11/2020 18:40

Endre Ady

1877-1919, Hungary
69 bài thơ, 5337 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 21/09/2010 18:30

Ferenc Kölcsey

1790-1838, Hungary
2 bài thơ, 701 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 02/11/2020 18:46

Gárdonyi Géza

1863-1922, Hungary
3 bài thơ, 872 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 07/11/2020 19:32

Gyurkovics Tibor

1931-2008, Hungary
4 bài thơ, 730 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 02/11/2020 20:05

Trang trong tổng số 3 trang (30 tác giả)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối