Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (13 tác giả)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Antal Hidas

1899-1980, Hungary
2 bài thơ, 243 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 27/11/2018 20:35

Endre Ady

1877-1919, Hungary
34 bài thơ, 2987 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 21/09/2010 18:30

Hollo Andras

1953-1992, Hungary
9 bài thơ, 1502 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 16/04/2008 21:46

István Simon

1942-2007, Hungary
1 bài thơ, 183 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 18/11/2018 19:24

József Attila

1905-1937, Hungary
52 bài thơ, 4429 lượt xem, 1 người thích
Do Miên gửi ngày 13/04/2007 17:43

Juhász Gyula

1883-1937, Hungary
2 bài thơ, 1460 lượt xem, 0 người thích
Do Hoa Xuyên Tuyết gửi ngày 14/07/2007 08:17

Julio Baghi

1891-1967, Hungary
1 bài thơ, 1008 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 24/06/2008 10:25

Kálmán Kalocsay

1891-1976, Hungary
1 bài thơ, 980 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 24/06/2008 10:26

Kányádi Sándor

1929-2018, Hungary
4 bài thơ, 170 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 04/07/2019 21:11

Petőfi Sándor

15.00
1823-1849, Hungary
124 bài thơ, 8651 lượt xem, 0 người thích
Do Hoa Xuyên Tuyết gửi ngày 09/06/2007 09:09

Trang trong tổng số 2 trang (13 tác giả)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối