Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (29 tác giả)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Antal Hidas

1899-1980, Hungary
2 bài thơ, 806 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 27/11/2018 20:35

Áprily Lajos (Lajos Jéranty)

1887-1967, Hungary
1 bài thơ, 970 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 20/12/2020 18:17

Arany János

1817-1882, Hungary
34 bài thơ, 1064 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 10/11/2020 20:20

Babits Mihály

14.00
1883-1941, Hungary
1 bài thơ, 633 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 17/11/2020 21:14

Csokonai Vitéz Mihály

1773-1805, Hungary
2 bài thơ, 428 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 02/11/2020 15:28

Dániel Berzsenyi

1776-1836, Hungary
2 bài thơ, 483 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 06/11/2020 18:40

Endre Ady

1877-1919, Hungary
65 bài thơ, 4317 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 21/09/2010 18:30

Ferenc Kölcsey

1790-1838, Hungary
2 bài thơ, 397 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 02/11/2020 18:46

Gárdonyi Géza

1863-1922, Hungary
3 bài thơ, 535 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 07/11/2020 19:32

Gyurkovics Tibor

1931-2008, Hungary
4 bài thơ, 496 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 02/11/2020 20:05

Trang trong tổng số 3 trang (29 tác giả)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối