Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (13 tác giả)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Antal Hidas

1899-1980, Hungary
2 bài thơ, 292 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 26/11/2018 20:35

Endre Ady

1877-1919, Hungary
34 bài thơ, 3071 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 20/09/2010 18:30

Hollo Andras

1953-1992, Hungary
9 bài thơ, 1539 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 15/04/2008 21:46

István Simon

1942-2007, Hungary
1 bài thơ, 213 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 17/11/2018 19:24

József Attila

11.00
1905-1937, Hungary
52 bài thơ, 4514 lượt xem, 1 người thích
Do Miên gửi ngày 12/04/2007 17:43

Juhász Gyula

1883-1937, Hungary
2 bài thơ, 1506 lượt xem, 0 người thích
Do Hoa Xuyên Tuyết gửi ngày 13/07/2007 08:17

Julio Baghi

1891-1967, Hungary
1 bài thơ, 1048 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 23/06/2008 10:25

Kálmán Kalocsay

1891-1976, Hungary
1 bài thơ, 1016 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 23/06/2008 10:26

Kányádi Sándor

1929-2018, Hungary
4 bài thơ, 209 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 03/07/2019 21:11

Petőfi Sándor

15.00
1823-1849, Hungary
124 bài thơ, 8905 lượt xem, 2 người thích
Do Hoa Xuyên Tuyết gửi ngày 08/06/2007 09:09

Trang trong tổng số 2 trang (13 tác giả)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối