Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (26 tác giả)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Antal Hidas

1899-1980, Hungary
2 bài thơ, 460 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 26/11/2018 20:35

Áprily Lajos (Lajos Jéranty)

1887-1967, Hungary
1 bài thơ, 571 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 19/12/2020 18:17

Arany János

1817-1882, Hungary
33 bài thơ, 482 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 09/11/2020 20:20

Babits Mihály

14.00
1883-1941, Hungary
1 bài thơ, 193 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 16/11/2020 21:14

Csokonai Vitéz Mihály

1773-1805, Hungary
1 bài thơ, 140 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 01/11/2020 15:28

Dániel Berzsenyi

1776-1836, Hungary
2 bài thơ, 153 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 05/11/2020 18:40

Endre Ady

1877-1919, Hungary
35 bài thơ, 3362 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 20/09/2010 18:30

Ferenc Kölcsey

1790-1838, Hungary
2 bài thơ, 132 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 01/11/2020 18:46

Gárdonyi Géza

1863-1922, Hungary
3 bài thơ, 177 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 06/11/2020 19:32

Gyurkovics Tibor

1931-2008, Hungary
4 bài thơ, 124 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 01/11/2020 20:05

Trang trong tổng số 3 trang (26 tác giả)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối