Chưa có đánh giá nào
Nước: Hungary
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Kányádi Sándor (4 bài)
- Nagy László (3 bài)
- Váci Mihály (4 bài)
- Nemes Nagy Ágnes (2 bài)
- Pilinszky János (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 01/11/2020 20:05 bởi hongha83
Gyurkovics Tibor (1931-2008) là nhà thơ, nhà văn, nhà tâm lý học Hungary, sinh và mất ở Budapest. Giải thưởng Kossuth và József Attila.