Chưa có đánh giá nào
Nước: Hungary
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Gyurkovics Tibor (4 bài)
- Nagy László (3 bài)
- Váci Mihály (4 bài)
- Nemes Nagy Ágnes (2 bài)
- Pilinszky János (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Vũ Ngọc Cân (4 bài)
Tạo ngày 04/07/2019 21:11 bởi hongha83
Kányádi Sándor (1929-2018) là nhà thơ Hungary, sinh ở Nagygalambfalva và mất ở Budapest. Ông đã đạt được nhiều giải thưởng như: Giải thưởng Kossuth (1993), Giải thưởng Nghệ sĩ Quốc gia (2014).