Tôi thấy nàng và nàng cũng thấy tôi
Cùng thấy nhau trong tấm gương tình ái
Tôi trong nàng, nàng trong tôi tươi rói
Tôi một mình và tôi cũng là hai


Nguồn: Tuyển tập thơ Hungary, Nguyễn Văn Trung dịch, NXB Thế giới, 2018
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)