Ôi thật là kỳ diệu
Nếu rừng luôn sinh sôi
Xanh lá và xanh chồi
Ta trầm tư trong đó

Có một con chim nhỏ
Trên cành không hát ca
Chỉ lặng lẽ nhìn ta
Khát khao, ta ứa lệ


Nguồn: Tuyển tập thơ Hungary, Nguyễn Văn Trung dịch, NXB Thế giới, 2018
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)