14.00
Nước: Hungary
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Juhász Gyula (2 bài)
- Tóth Árpád (1 bài)
- Áprily Lajos (1 bài)
- Endre Ady (65 bài)
- Várnai Zseni (9 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 16/11/2020 21:14 bởi hongha83
Babits Mihály (1883-1941) là nhà thơ, nhà văn, nhà nghiên cứu lịch sử văn học và dịch giả Hungary. Ông là gương mặt tiêu biểu của nền văn học Hungary thế kỷ XX.