Chưa có đánh giá nào
Nước: Hungary
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- József Attila (52 bài)
- Julio Baghi (1 bài)
- Kálmán Kalocsay (1 bài)
- Várnai Zseni (9 bài)
- Radnóti Miklós (3 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Bằng Việt (2 bài)
Tạo ngày 26/11/2018 20:35 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 26/11/2018 20:35 bởi hongha83
Antal Hidas (1899-1980) là nhà thơ lớn của Hungary. Ông sinh ở Gödöllő và mất ở Budapest, Hungary. Ông được giải thưởng Kossuth năm 1962. Ngoài thơ, ông còn viết văn xuôi, tiểu luận và dịch thuật.

Tác phẩm:
- Mảnh vườn của cô tôi (Néném kertje, thơ, 1958)
- Phố hoa nhài (Jázmin utca, thơ, 1960)
- Những cành cây vang vọng (Egy erős topolya, thơ, 1974)
- Ngài Fitsek (Ficzek úr, tiểu thuyết, 1966)
- Marton và bè bạn (Márton és barátai, tiểu thuyết, 1959)
- Hãy cần một thứ âm nhạc khác (Más muzsika kell, tiểu thuyết, 1963)
- Tuyển tập thơ ca Xô viết (A szovjet költészet antológiája, dịch, 1952)
- Thơ chọn lọc Alekszandr Puskin (Alekszandr Puskin válogatott költői művei, dịch, 1964)