Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (29 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Hollo Andras

1953-1992, Hungary
9 bài thơ, 1842 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 15/04/2008 21:46

István Simon

1942-2007, Hungary
1 bài thơ, 404 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 17/11/2018 19:24

József Attila

23.00
1905-1937, Hungary
52 bài thơ, 5007 lượt xem, 1 người thích
Do Miên gửi ngày 12/04/2007 17:43

Juhász Gyula

1883-1937, Hungary
2 bài thơ, 1793 lượt xem, 0 người thích
Do Hoa Xuyên Tuyết gửi ngày 13/07/2007 08:17

Julio Baghi

1891-1967, Hungary
1 bài thơ, 1266 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 23/06/2008 10:25

Kálmán Kalocsay

1891-1976, Hungary
1 bài thơ, 1215 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 23/06/2008 10:26

Kányádi Sándor

1929-2018, Hungary
4 bài thơ, 429 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 03/07/2019 21:11

Kazinczy Ferenc

1759-1831, Hungary
1 bài thơ, 158 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 01/11/2020 15:10

Nagy László

1925-1978, Hungary
3 bài thơ, 167 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 24/06/2021 07:39

Nemes Nagy Ágnes

1922-1991, Hungary
2 bài thơ, 186 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 24/06/2021 08:18

Trang trong tổng số 3 trang (29 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối