Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (13 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Váci Mihály

1924-1970, Hungary
4 bài thơ, 1141 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 17/06/2008 23:26

Vörösmarty Mihály

1800-1855, Hungary
4 bài thơ, 928 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 30/05/2012 10:10

Weöres Sándor

1913-1989, Hungary
3 bài thơ, 1173 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 29/05/2012 18:11

Trang trong tổng số 2 trang (13 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]